Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym – Hybrydy

Zakres robót:
• Montaż 70 kpl. Stanowisk oświetlenia hybrydowego wyposażonych w system sterowania oświetleniem ulicznym.

Lublin ul. Nasutowska - budowa linii SN+kś i nN

Zakres robót:

 • Budowa linii kablowej SN – kabel XRUHAKXs 1x120/50 – 31 km
 • Budowa kanalizacji światłowodowej klś ze studniami kablowymi SKR-2 – rura HDPE 40/3,7 – 10 km/5 kpl.
 • Budowa linii kablowej nN – kabel YAKXs 4x240 – 3 km
Budowa linii energetycznych SN i nN wraz z kanalizacją teletechniczną HDPE 40/3,7 ul. Metalurgiczna w Lublinie

Zakres robót:

 • Budowa linii kablowej SN 15kV – kabel XRUHAKXs 1x240/50 mm2 – 22 km
 • Budowa kanalizacji światłowodowej (rura RHDPE 40/3,7) ze studniami kablowymi SK-2 – 3 km/8 kpl.
 • Wykonanie muf kablowych SN 15kV – 19 kpl.
 • Wykonanie głowic kablowych SN 15kV – 20 kpl.
 • Budowa linii kablowych nN 0,4kV – kabel YAKXs 4x240- 450 m, YAKXs 4x35- 875 m, YKSY 14x2,5 – 3 km
 • Budowa instalacji elektrycznych w kanale kablowym:

- Montaż rozdzielnicy podtynkowej RWN – 1 kpl.

- Oprzewodowanie kanału – 540 m

- Oprawy oświetleniowe kanałowe – 55 szt. (w tym 15 szt. awaryjne)

Prace budowlane w kanale kablowym - wymiana metalowych drzwi wahadłowych, zamurowanie wejścia do kanału, uzupełnienie ubytków, czyszczenie malowanie wsporników kablowych i itp.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w Lipsku

Zakres robót:

 • Montaż i stawianie 5 szt. słupów oświetleniowych (źródło światła na wys. 6,5 m) pochodzących z demontażu (przeniesienie)
 • Montaż i stawianie 16 szt. nowych słupów oświetleniowych (źródło światła na wys.5,5 m)
 • Montaż i stawianie 1 szt. nowego słupa oświetleniowego (źródło światła na wys. 6,5 m)
 • Montaż opraw oświetleniowych LED 70W na wysięgniku - 18 szt. (13 nowych, 5 z demontażu)
 • Montaż opraw oświetleniowych LED 50W na wysięgniku - 4 szt.
 • Uruchomienie, próby, niezbędne pomiary oraz odtworzenie nawierzchni, po rozbiórkach i wykopach
Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 oraz drogi krajowej nr 48 na odcinku przejście przez m. Kozienice

Zakres robót:

 • Budowa ulicznej sygnalizacji świetlnej: kanalizacja, sieć magistralna, słupy i maszty wysięgnikowe z sygnalizatorami, akomodacja (pętle detekcyjne, detektory pieszych)
 • Montaż i demontaż oświetlenia ulicznego: demontaż słupów – 38 kpl., montaż słupów – 127 kpl., zabezpieczenie rurami osłonowymi typu DVK i SRS – 690 m, rurarz w obiekcie mostowym – 43 m
 • Usunięcie kolizji elektrycznych SN 15kV – linie napowietrzne i kablowe
 • Usunięcie kolizji elektrycznych nn 0,4kV
 • Usunięcie kolizji teletechnicznych: kanalizacja kablowa, studnie kablowe, kable telekomunikacyjne i optotelekomunikacyjne (światłowody) oraz osłonowanie istniejących sieci TT

Budowa kanału technologicznego KTu z rur HDPE 125mm2 – 2 km (w tym 74 m podwieszenie pod obiektem mostowym), studnie kablowe SKR-2 – 24 kpl.

keyboard_arrow_up