Budowa nowego odcinka drogi w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin

Zakres robót:

 • Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie 315 słupów oświetlenia
 • Przebudowa kolizji nN
 • Przebudowa kolizji SN
 • Przebudowa kolizji Wn
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych
 • Budowa kanału technologicznego
 • Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej
Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Lublinie

Zakres robót:

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego i płyty stadionu:

- 13 kpl. masztów oświetleniowych P-14

- 13 kpl. skrzynek rozdzielczych (sterujących) słupowych oświetleniowych

- 189 szt. opraw oświetleniowych stadionowych (naświetlacze 1000W)

- linie zasilające i sterujące do oświetlenia i zasilania obiektów stadionowych

 • Budowa wraz z zasilaniem i sterowaniem 4 studzienek (słupków) sędziowskich wysuwanych
 • Budowa instalacji elektrycznych silno- i słaboprądowych (korytka kablowe, okablowanie o oprzewodowanie, rozdzielnice i tablice elektryczne i teletechniczne, gniazda wtyczkowe, rozłączniki itp w obiektach kubaturowych: bud. magazynowy, szatnie, pomieszczenia sędziowskie i inne
 • Budowa oświetlenia awaryjnego
 • Wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych
 • Wykonanie instalacji przyzywowej
 • Budowa zasilania agregatu prądotwórczego
 • Budowa linii zasilających i sterowniczych do tablicy telebimu
 • Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia płyty boiska oraz ciągów ewakuacyjnych oraz wewnątrz pomieszczeń
Budowy drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do m. Markowszczyzna

Zakres robót:

 • Budowa oświetlenia drogowego:

- 302 słupy oświetleniowe stalowe

- 17 km oświetleniowych linii zasilających

- 10 szafek oświetleniowych SO z redukcją mocy

keyboard_arrow_up