Wybudowanie budynku biurowego Schindler Polska w Warszawie – I i II etap

Zakres robót:
• Stacja transformatorowa wnętrzowa;
• Układ pomiarowo – rozliczeniowy;
• Kompensacja mocy biernej;
• Trasy kablowe i WLZ;
• Rozdzielnice;
• Instalacja siły i gniazd wtyczkowych;
• Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego;
• Ogrzewanie podjazdów;
• Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych;
• Instalacja SSP;
• System telewizji przemysłowej CCTV;
• Instalacja alarmowa i kontroli dostępu;
• Instalacja sieci strukturalnej;
• System detekcji CO i LPG.

Zaprojektowanie i Budowa Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie

Zakres robót:

  • Przebudowie sygnalizacji świetlnych (ok. 65 szt.) za pomocą systemów czujników, kamer, pętli indukcyjnych, które oceniają natężenie ruchu drogowego i na tej bazie poprzez odpowiednie algorytmy dostosowują  długość zielonego światła na skrzyżowaniu
  • Połączenie wszystkich przebudowanych sygnalizacji ze sobą siecią światłowodową i skoordynowanie ich z Centrum Sterowania Ruchem w śródmieściu Lublina
keyboard_arrow_up