KIEROWNIK BUDOWY ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH

Miejsce pracy: Lublin


Zadania:

- nadzór nad procesem wykonania instalacji elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi;

- koordynacja wykonywanych robót budowlanych w podległym zakresie;

- harmonogramowanie robót oraz nadzór nad terminowością ich wykonania;

- nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podwykonawców oraz odbiór robót;

- sprawowanie kontroli nad techniczną dokumentacją inwestycji;

- odpowiedzialność za jakość realizowanych robót.

Oczekiwania:

- ukończone studia wyższe inżynierskie na kierunku Elektrotechnika;

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji Kierownik Budowy przy realizacji zadań elektroenergetycznych;

- znajomość przepisów prawa budowlanego oraz warunków kontraktowych na analogicznych projektach;

- praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót w zakresie niezbędnym do organizacji oraz nadzoru nad procesem realizacji robót elektrycznych;

- umiejętność czytania i sprawdzania technicznej dokumentacji projektowej;

- wysoko rozwinięte umiejętności precyzyjnego formułowania zadań oraz ich egzekwowania;

- umiejętność organizacji pracy podwykonawców.

Oferujemy:

- atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego doświadczenia i zawodowej wiedzy;

- stabilne zatrudnienie w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce;

- możliwość zdobycia i poszerzenia zawodowego doświadczenia.

keyboard_arrow_up