On this page, we present our selected projects.

Implementation of projects are one of the most important areas of our activity. They not only allow us to generate income and function efficiently on the market, but also are an important tool that helps us to achieve our mission.

The installation of lighting, road signaling and cameras serves to improve the comfort and safety of all road users on which we have finished our projects. Works in public buildings (courts, stadiums, etc.) increase the convenience of all interested parties using a given institution. Construction and renovation of high and medium voltage lines have a positive effect on the reliability of electricity supply to households, enterprises of all industries and sizes, public institutions, etc.

Regardless of their value and scope, we approach all our tasks seriously and are 100% committed to them, because at Elpie Ltd we work with energy!

2020

Dostawa systemu kontroli dostępu do Zakładu Karnego w Chełmie

Zakres robót:

• System kontroli dostępu SKD
• System monitoringu wizyjnego CCTV
• System integrujący IFTER EQU wspomagający działanie systemów zabezpieczenia technicznego
• Zamki elektro-mechaniczne do kart
• Materiały i urządzenia teleinformatyczne do budowy w.w. systemów

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Kraśnik – Janów Lubelski, długości ok 18 km

Zakres robót:

• Budowa 431 słupów oświetlenia ulicznego
• Budowa 8 szafek oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem
• Budowa zasilenia 78 obiektów Systemu Zarządzania Ruchem
• Budowa 34 km linii kablowych

Rozbudowa monitoringu miejskiego o 14 kamer

Zakres robót:

• Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzgodnieniami
• Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublin o 14 nowych kamer szybkoobrotowych marki BOSCH wraz z infrastrukturą komunikacyjną i systemem zasilania
• Dostawa licencji dla oprogramowania zarządzającego rozbudowanym systemem
• Świadczenie serwisu o podwyższonym standardzie


2019

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym w gminie Jastków – Hybrydy
Zakres robót:

• Montaż 70 kpl. stanowisk oświetlenia hybrydowego wyposażonych w system sterowania oświetleniem ulicznym.
Lublin ul. Nasutowska - budowa linii SN+kś i nN

Zakres robót:

• Budowa linii kablowej SN – kabel XRUHAKXs 1x120/50 – 31 km
• Budowa kanalizacji światłowodowej klś ze studniami kablowymi SKR-2 – rura HDPE 40/3,7 – 10 km/5 kpl.
• Budowa linii kablowej nN – kabel YAKXs 4x240 – 3 km

Budowa linii energetycznych SN i nN wraz z kanalizacją teletechniczną HDPE 40/3,7 ul. Metalurgiczna w Lublinie

Zakres robót:

• Budowa linii kablowej SN 15kV – kabel XRUHAKXs 1x240/50 mm2 – 22 km
• Budowa kanalizacji światłowodowej (rura RHDPE 40/3,7) ze studniami kablowymi SK-2 – 3 km/8 kpl.
• Wykonanie muf kablowych SN 15kV – 19 kpl.
• Wykonanie głowic kablowych SN 15kV – 20 kpl.
• Budowa linii kablowych nN 0,4kV – kabel YAKXs 4x240- 450 m, YAKXs 4x35- 875 m, YKSY 14x2,5 – 3 km
• Budowa instalacji elektrycznych w kanale kablowym:

- Montaż rozdzielnicy podtynkowej RWN – 1 kpl.

- Oprzewodowanie kanału – 540 m

- Oprawy oświetleniowe kanałowe – 55 szt. (w tym 15 szt. awaryjne)

Prace budowlane w kanale kablowym - wymiana metalowych drzwi wahadłowych, zamurowanie wejścia do kanału, uzupełnienie ubytków, czyszczenie malowanie wsporników kablowych i itp.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w Lipsku

Zakres robót:

• Montaż i stawianie 5 szt. słupów oświetleniowych (źródło światła na wys. 6,5 m) pochodzących z demontażu (przeniesienie)
• Montaż i stawianie 16 szt. nowych słupów oświetleniowych (źródło światła na wys.5,5 m)
• Montaż i stawianie 1 szt. nowego słupa oświetleniowego (źródło światła na wys. 6,5 m)
• Montaż opraw oświetleniowych LED 70W na wysięgniku - 18 szt. (13 nowych, 5 z demontażu)
• Montaż opraw oświetleniowych LED 50W na wysięgniku - 4 szt.
• Uruchomienie, próby, niezbędne pomiary oraz odtworzenie nawierzchni, po rozbiórkach i wykopach

Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 oraz drogi krajowej nr 48 na odcinku przejście przez m. Kozienice

Zakres robót:

• Budowa ulicznej sygnalizacji świetlnej: kanalizacja, sieć magistralna, słupy i maszty wysięgnikowe z sygnalizatorami, akomodacja (pętle detekcyjne, detektory pieszych)
• Montaż i demontaż oświetlenia ulicznego: demontaż słupów – 38 kpl., montaż słupów – 127 kpl., zabezpieczenie rurami osłonowymi typu DVK i SRS – 690 m, rurarz w obiekcie mostowym – 43 m
• Usunięcie kolizji elektrycznych SN 15kV – linie napowietrzne i kablowe
• Usunięcie kolizji elektrycznych nn 0,4kV
• Usunięcie kolizji teletechnicznych: kanalizacja kablowa, studnie kablowe, kable telekomunikacyjne i optotelekomunikacyjne (światłowody) oraz osłonowanie istniejących sieci TT
• Budowa kanału technologicznego KTu z rur HDPE 125mm2 – 2 km (w tym 74 m podwieszenie pod obiektem mostowym), studnie kablowe SKR-2 – 24 kpl.


2018

Bęczyn, Mikuszewskie (SN Budzyń- Chruślina, ST Bęczyn2) - budowa ST i SN+kś, przebudowa SN i nN
Zakres robót:

• Budowa stacji transformatorowej wnętrzowej STLMb 4,3
• Demontaż stacji transformatorowej napowietrznej STSa 20/250
• Budowa linii napowietrznej SN 15kV – 373 m/6 stanowisk słupowych
• Budowa linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową klś – kabel XRUHAKXs 1x120/50 – 16 km
• Budowa linii kablowej nN – kabel YAKXs 4x240 – 1 km
Rozbudowa ul. Kalinowszczyzna w Lublinie wraz z przebudową odc. ul. Wołyńskiej
Zakres robót:

• Przebudowa i budowa sieci oświetlenia ulicznego:
- Demontaż słupów oświetleniowych 4 szt., opraw oświetleniowych – 38 szt. i szafy oświetleniowej – 1 szt.
- Montaż słupów oświetleniowych – 60 szt., opraw oświetleniowych – 67 szt.
- Montaż reflektorów iluminacyjnych – 2 kpl.
- Montaż szafy oświetleniowej – 1 kpl.
- Montaż kabli oświetleniowych – kabel YKXS 4x16mm2 – 3 km, kabel YKXS 4x35mm2 – 1 km

• Przebudowa sieci elektrycznej nn (kolizje) – kabel YAKXs 4x240m – 480 m/5 linii
• Budowa kanalizacji teletechnicznej (kanału technologicznego) ze studniami kablowymi SKO-2 – 1 km/23 studnie
• Przebudowa sieci TT (kolizje telekomunikacyjne) - Orange Polska, UPS Polska i NETIA SA.
Zagospodarowanie błoni miejskich w Puławach
Zakres robót:

• Oświetlenie skweru przy ul. Gdańskiej – słupy oświetleniowe ozdobne z oprawami – 4 kpl.
• Oświetlenie uliczna Błonia – słupki oświetleniowe – 26 kpl., słupy oświetleniowe rzeźbione drewniane z oprawami LED – 25 kpl., kabel oświetleniowy YKY 5x25mm2 – 2 km, szafa oświetleniowa – 1 kpl.
• Wykonanie monitoringu wizyjnego – kamery obrotowe z rejestracją zapisu – 3 kpl.
Budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej i sygnalizacji świetlnej na ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej w Lublinie
Zakres robót:

Budowa trakcji trolejbusowej:
• Budowa słupów stalowych trakcyjno-oświetleniowych z fundamentem TRO-10/15 – 9 kpl.
• Montaż wysięgników GRP – 88 szt.
• Podwieszenie przewodów DJP 100 – 8 km

Montaż sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul. Mełgiewskiej z drogą serwisową przy Castoramie:
• Budowa kanalizacji teletechnicznej ze studniami kablowymi SKR-2 – 895 m/14 kpl.
• Montaż masztu wysięgnikowego MSW z sygnalizatorami  - 3 kpl.
• Montaż masztu wysięgnikowego MSB z sygnalizatorami  - 4 kpl.
• Montaż masztu sygnalizacyjnego MS  - 5 kpl.
• Montaż sterownika , szafy STSa, wideodetektorów, przycisków, sygnalizatorów, kamer i oprzewodowania

Montaż sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul. Mełgiewskiej z drogą serwisową przy stacji Bliska:
• Budowa kanalizacji teletechnicznej ze studniami kablowymi SKR-2 – 397 m/7 kpl.
• Montaż masztu wysięgnikowego MSW z sygnalizatorami  - 2 kpl.
• Montaż masztu wysięgnikowego MSB z sygnalizatorami  - 3 kpl.
• Montaż masztu sygnalizacyjnego MS  - 6 kpl.
• Montaż sterownika , szafy STSa, wideodetektorów, przycisków, sygnalizatorów, kamer i oprzewodowania

Montaż sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul. Mełgiewskiej z ul. A. Grygowej:
• Budowa kanalizacji teletechnicznej ze studniami kablowymi SKR-2 – 63 m/1 kpl.
• Montaż kabla światłowodowego – Z-XOTKtsd 48J – 1 km
• Montaż masztu wysięgnikowego MSW z sygnalizatorami  - 3 kpl.
• Montaż masztu wysięgnikowego MSB z sygnalizatorami  - 2 kpl.
• Montaż masztu wysięgnikowego pod CCTV  - 1 kpl.
• Montaż sterownika , szafy STSa, wideodetektorów, przycisków, sygnalizatorów, kamer i oprzewodowania.

2017

Budowa nowego odcinka drogi w Lublinie od skrzyżowania ul. B. M. Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin

Zakres robót:

• Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie 315 słupów oświetlenia
• Przebudowa kolizji nN
• Przebudowa kolizji SN
• Przebudowa kolizji Wn
• Przebudowa kolizji teletechnicznych
• Budowa kanału technologicznego
• Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej

Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Lublinie
Zakres robót:

• Budowa oświetlenia zewnętrznego i płyty stadionu:
- 13 kpl. masztów oświetleniowych P-14
- 13 kpl. skrzynek rozdzielczych (sterujących) słupowych oświetleniowych
- 189 szt. opraw oświetleniowych stadionowych (naświetlacze 1000W)
- linie zasilające i sterujące do oświetlenia i zasilania obiektów stadionowych

• Budowa wraz z zasilaniem i sterowaniem 4 studzienek (słupków) sędziowskich wysuwanych
• Budowa instalacji elektrycznych silno- i słaboprądowych (korytka kablowe, okablowanie o oprzewodowanie, rozdzielnice i tablice elektryczne i teletechniczne, gniazda wtyczkowe, rozłączniki itp w obiektach kubaturowych: bud. magazynowy, szatnie, pomieszczenia sędziowskie i inne
• Budowa oświetlenia awaryjnego
• Wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych
• Wykonanie instalacji przyzywowej
• Budowa zasilania agregatu prądotwórczego
• Budowa linii zasilających i sterowniczych do tablicy telebimu
• Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia płyty boiska oraz ciągów ewakuacyjnych oraz wewnątrz pomieszczeń
Budowy drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do m. Markowszczyzna
Zakres robót:

• Budowa oświetlenia drogowego:
- 302 słupy oświetleniowe stalowe
- 17 km oświetleniowych linii zasilających
- 10 szafek oświetleniowych SO z redukcją mocy

2016

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego
Zakres robót:

• Usunięcie kolizji WN – 1 kpl. (wykonywał ELTEL Olsztyn), kolizji SN – 6kpl., kolizji nN – 4 kpl.
• Montaż stacji transformatorowych napowietrznych typu STSR-20/250-K-12/10 – 5 kpl.
• Demontaż i budowa nowego oświetlenia drogowego:
- demontaż 27 szt. słupów oświetleniowych, 1 szt. szafki oświetleniowej SO oraz 660 m linii oświetleniowej - montaż 6 szaf oświetleniowych
- montaż 650 szt. słupów oświetleniowych (w tym 162 szt. na obiektach mostowych, wiaduktach i estakadach) - budowa 23 km linii kablowej oświetleniowej
• Przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych TPSA
- studnie SKR-2 – 15 kpl., studnie SKMP-3 – 2 kpl.
- kanalizacja rurami 3xDVR110 – 723 m
- budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 – 744 m
• Przebudowa kabla światłowodowego XOTKtd 4J – 812 m
• Przebudowa kabla światłowodowego XOTKtd 16J – 656 m
• Zabezpieczenie rurociągu telekomunikacyjnego NETIA S.A. rurami osłonowymi dwudzielnymi A 160PS – 108 m

2015

Wybudowanie budynku biurowego Schindler Polska w Warszawie – I i II etap
Zakres robót:

• Stacja transformatorowa wnętrzowa
• Układ pomiarowo – rozliczeniowy
• Kompensacja mocy biernej
• Trasy kablowe i WLZ
• Rozdzielnice
• Instalacja siły i gniazd wtyczkowych
• Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
• Ogrzewanie podjazdów
• Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
• Instalacja SSP
• System telewizji przemysłowej CCTV
• Instalacja alarmowa i kontroli dostępu
• Instalacja sieci strukturalnej
• System detekcji CO i LPG.
Zaprojektowanie i Budowa Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie
Zakres robót:

• Przebudowie sygnalizacji świetlnych (ok. 65 szt.) za pomocą systemów czujników, kamer, pętli indukcyjnych, które oceniają natężenie ruchu drogowego i na tej bazie poprzez odpowiednie algorytmy dostosowują  długość zielonego światła na skrzyżowaniu
• Połączenie wszystkich przebudowanych sygnalizacji ze sobą siecią światłowodową i skoordynowanie ich z Centrum Sterowania Ruchem w śródmieściu Lublina

2014

Rozbudowa, przebudowa części współczesnej budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 43

Zakres robót:


• Dostawa i montaż:
- urządzeń rozdzielczych
- wewnętrznych linii zasilających
- koryt kablowych
- osprzętu instalacyjnego
- oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego
- instalacji odgromowej i wyrównawczej

keyboard_arrow_up