PolskiEnglishпо-русскиDeutsch  
Znajdujesz się » Aktualności » Najnowsze wiadomości


  2014-08-29
  Programy RPLU w latach 2007-2013

W okresie od 29.11.2012r. do 30.06.2014r. zrealizowano projekt o nr : 05.11-UDA-RPLU01.04.01-06-012/12 o nazwie : "Termomodernizacja budynku ELPIE w Zamościu". Projekt ten realizowany był w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 współfinansowanych ze środków unijnych i Budżetu Państwa . Wartość zrealizowanego projektu to kwota: 228.290,20 PLN w tym kwota dofinansowania z EFRR : 111.865,95 PLN. Celem projektu jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię wykorzystywaną w istniejącym budynku, w którym Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą. Nazwa Beneficjenta: Elpie Sp. z o.o. Numer projektu: 05.11-WND-RPLU.01.04.01-06-012/12

     

Realizujemy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

e-mail

Treść
Elpie Sp. z o. o.
ul. Inżynierska 3
20-484 Lublin
tel. 81 744 26 51