PolskiEnglishпо-русскиDeutsch  
Znajdujesz się » Aktualności » Najnowsze wiadomości


  2012-01-02
  Zapytanie ofertowe 1/2012. Projekt pt. „Wdrożenie systemu B2B elektronicznej wymiany danych z partnerami firmy Elpie”

Lublin, dnia 02.01.2012 r.

Zapytanie ofertowe 1/2012

 

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B elektronicznej wymiany danych z partnerami firmy Elpie”w ramach działania8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” firma Elpie sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

Zakup analizy przedwdrożeniowej 150rbg.

 

Wydatek ten obejmuje usługę zewnętrzną dotyczącą opracowania przez wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B które umożliwią odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B w obszarze zastosowania procesów biznesowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych pomiędzy firmą ELPIE sp. z o.o., a partnerami. Powstała analiza stanowić będzie podstawę do dopasowania zaprojektowanych systemów do specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez ELPIE sp. z oto. i jego partnerów handlowych z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów zastosowania nowych systemów przy uwzględnieniu wyposażenia sprzętowego i rozwiązań z zakresu IT, które wykorzystywane jest przez te podmioty.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

-  zawierać pełną nazwę oferenta

-  adres oferenta

-  posiadać datę sporządzenia

-  termin ważności oferty

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: magdalena.budzynska@elpie.com.pl  lub dostarczona do biura na adres ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z : Magdalena Budzyńska

Termin nadsyłania ofert 16.01.2012 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Minimalny termin ważności ofert – 30 dni

Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 100%

Załączniki:

Wzór formularza ofertowego

e-mail

Treść
Elpie Sp. z o. o.
ul. Inżynierska 3
20-484 Lublin
tel. 81 744 26 51